Hilde Beghin

info@hildebeghin.be
+32 495 21 76 58

 

Het stond wellicht in de sterren geschreven? Als jong meisje kreeg ik een droom waarin ik danste rond het altaar in een kerk. Toen begreep ik dat nog niet. Maar die droom is werkelijkheid geworden. 

In de loop der jaren heb ik vele danservaringen gehad: van ballet, over volksdans en werelddans, tot sacrale dans in zijn uiterlijke en innerlijke vorm. 

Tijdens mijn eerste sacrale dansdag met Brigitte Geerlings werd er iets in mij gewekt en dankzij de maandelijkse dansdagen in La Cordelle werd ‘sacrale dans’ een belangrijk deel van mijn leven.  

Het bracht me bij een verlangen dat ik diep vanbinnen voelde: eigen dansen creëren en anderen daarin meenemen. Het leven danste in mij en ik voelde zoveel vreugde om dat te kunnen delen.

Ik kreeg de gelegenheid om met dans mee vorm te geven aan enkele video’s voor de kerk van Buken in Herent om de vieringen te vervangen in coronatijd. Later luisterden we met enkele enthousiaste mededansers ook enkele vieringen van hoogdagen op. Daaruit groeide een groepje en ontstond een reeks van samenkomsten ‘ innerlijke dans ‘. We gingen ook dansen in de Heilige Magdalena kerk in Brugge.

Vanuit zachte dans-bewegingen op het ritme van sacrale muziek ontstaat er iets magisch. Een innerlijke stroming komt op gang, we ’her-in-neren’ wie we in oorsprong zijn en delen dit dankbaar met elkaar en de wereld .