Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

Samen in de kring kan je gelijkenissen en verschillen ontdekken en er stil en vol verwondering en bewondering naar kijken.

Dans kan een inwijdingsweg zijn. Al dansend kan je verbinding maken met je eigen kern of wezen; met De Kern, De Zon 'het Al', het meer dan jezelf. Het is een manier om je naar je oorsprong te brengen, je wezen, naar een innerlijk weten dat veel dieper gaat dan datgene wat je tot nu toe ervaren hebt.

Je kan de verbinding zijn tussen hemel en aarde, een lichtkolom van liefde en mededogen. Je kijkt dan met je hart naar alle richtingen, alle vormen, aanvaardend, zonder te oordelen en je laat alles zijn zoals het is.

Hier kan zich jouw diepste Wezenskern openbaren.

Ik ben wie ik ben en zoals ik ben, ben ik goed.