Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

De filosofie van Meditation des Tanzes is gebaseerd op de Méditation en Croix, de drie posities van klassiek ballet, de leerling,(1ste positie) de gezel (2de positie) en de meester (3de positie) en op de windroos (de verbinding van eht statische en het dynamische kruis.
Het nodigt uit om samen een weg te gaan van persoonlijke bewustzijnsontwikkeling en verfijnde aandacht.
Deze 3 niveau's kan men oa. ook vinden bij de vrijmetselaars en de pythagoreeërs.

De eerste positie is die van de Leerling die een weg wil gaan; een weg van geloven naar erkennen (inzien).

De leerling heeft een keuze gemaakt, hij wil zich ont-wikkelen.

Schroomvol zet hij de stap in het "voorhof van de tempel". Bewust, met volle aandacht neemt hij deel aan en staat hij in de cirkel. Samen met al de andere dansers opent hij zich en maakt hij contact met zijn diepste wezen. Vol goede moed en levenskracht begint hij aan zijn tocht die wordt gesymboliseerd door de verticale lijn en het statisch kruis, de tijdsas.

Vanwaar kom ik, waar ga ik heen?
Het is een op-zichzelf-gerichte positie.

In de eerste positie zet men de hielen tegen elkaar en opent men de voeten tot een (ongeveer) rechte hoek. Dit is een uitgangspositie.
Hier laat ik de loodlijn neer, d.w.z. ik richt me op naar het licht en wil me openen.
Zo opent de kunstenaar zich, enerzijds om inzicht te krijgen, anderzijds om zich te openbaren.
Het menselijk lichaam heeft vele "gelaten" , die geopend of gesloten kunnen zijn.
Het "en dehors" dat deze eerste positie kenmerkt, opent het lichaam van binnenuit en laat het licht en het vuur van binnenuit naar buiten "stralen".

De tweede positie is die van de Gezel,waarbij de leerling de stap zet naar de groep waar hij zich bewust mee verbindt; hij/zij "staat" niet meer maar "ont-staat".
Hier leert hij zich al dansend op het ritme en de melodie af te stemmen op zijn danspartners. De leerling wordt zich bewust van de andere dansers in de cirkel, waardoor het een "wij" wordt.
Het gaat hier meer over "sociaal bewustzijn" dat symbolisch uitgedrukt wordt door zich te openen en elkaar de handen te reiken. Hierdoor wordt iedereen met iedereen verbonden en is de cirkel gesloten.
Hier bevindt men zich in "het heilige", de volgende plaats in de tempel.
Dit symboliseert de ruimteas, de verbinding tussen jou en mij.

De derde positie is die van de "Meester", waar men verbinding kan maken met het "heilige" en/of de "kosmos"; het "AL".
Hier voelt men een meer verfijnd bewustzijn en een vorm van aandacht die veel dieper gaat.
De meester staat op het kruispunt van het statische en dynamische kruis. Hier bevindt hij zich in het midden van de cirkel, het centrum, de oorsprong van alles en nog veel meer.
Het is de kern, alles en niets, vol-ledig. Het hier en nu. Hier is geen begin en geen einde. Hier is rust in beweging, evolutie.
Het is de plaats voorbij verschillen, het is einde EN nieuw begin.

Hier is totale overgave en onvoorwaardelijke liefde. Er is alleen het "NU", oneindig, onnoembaar.

Het is de plek waar men contact maakt met het overstijgende, het Transcendente. Hier voelt men: dit ben ik én dit is meer dan mezelf.
Het is een ervaring van eenheid, van universaliteit.
Hier bevindt men zich in " het Heilige der Heilige", de plaats van de ingewijde.
Het is de plaats waar zich in de tempel het altaar bevindt.

Alles is niets en niets is alles

Deze 3 posities zijn in de dans onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Balletposities

armposities

voetposities