Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

De cirkel staat symbool voor "het ene", het oneindige, de zon.
De cirkel is misschien wel de oudste van alle mystieke symbolen. Het is de Aarde en ook de Zon; een ononderbroken lijn, die continuïteit en eeuwigheid symboliseert.
De cirkel is hol en vol; open en gesloten. De cirkel is vol-maakt en heeft tegelijkertijd onbeperkte mogelijkheden.

De hemel is rond en, zoals ik hoorde zeggen,
is ook de aarde rond als een bol,
en ook de sterren.
En wanneer de wind krachtig waait
creëert hij een ronde draaikolk.
Vogels bouwen een rond nest,
omdat ze geloven waarin ook wij geloven.
Zon en maan gaan op en onder in een cyclus
en beide zijn rond.
Zelfs de wisseling van de seizoenen
vormt één grote cirkel die terugkeert waar hij is begonnen.
Het leven van de mens is een cirkel
van kindertijd tot kindertijd,
en zo is het met alles
waarin de kracht van de wereld zich roert.
Gedicht van Sioux indianen

Als we in de cirkel bewegen weten we dat al wat zich in de cirkel bevindt heilig is en dat al wat zich buiten de cirkel bevindt, heilig is.
Alles is heilig.
We delen en zenden eerbied en respect, sterkte en ondersteuning naar al de medemensen van de 4 windstreken, opdat we allen mogen samenwerken, verenigd als één lichaam, één hart, één geest en één wet, deze van de liefde.

Cirkels komen we overal tegen, in de macro- en microkosmos, in de natuur, in elke cel van ons lichaam.
Het middelpunt van de cirkel stelt het centrum van het universum voor of onze eigen wezenskern.
De cirkel betekent harmonie, cyclus zonder begin zonder einde, kringloop van het leven. Alle cirkels zijn hetzelfde, hun grootte is hun enige verschil. Het is de figuur die met de kleinste omtrek de grootste inhoud bevat.

Een cirkel maken we samen waarin we onze eigen identiteit en uniekheid mee brengen.
Iedere cirkel is nieuw en uniek, zoals ieder van ons uniek is.
In de cirkel is iedereen een onmisbaar deel van het geheel, iedereen kan iedereen zien, iedereen is even waardevol en staat op dezelfde afstand van het centrum. Dit centrum is de bron en het wezen van het "Al" en is helend.

Het eeuwige, oneindige staat buiten de tijd, er is alleen het "Nu", het "Moment".
We zijn verbonden door elkaar de handen te geven, de rechter met de handpalm naar boven om te ontvangen, de linker met de handpalm naar beneden om te geven.
We dansen meestal in tegenwijzerzin, het licht, de bewustwording tegemoet.

Iedere deelnemer is een deel van het geheel. De kennis van de dans op zich is niet belangrijk.
We trachten ons gewoon te ontspannen, te genieten en te doorvoelen wat de dans ons doet, zonder te oordelen, te moeten of te presteren.