Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

De god, beschermer van de dansers is Hermes/mercurius.

Het symbool van Mercurius bestaat uit 3 delen. De cirkel, in het midden, tussen de halve maan en het kruis.
In oude geschriften staat de cirkel voor de zon, het kosmische jaar of de god van het licht. Wij zien de zon als bestendig, nooit veranderend.
Wij zien de maan, gesymboliseerd door de sikkel of de nieuwe maan, voortdurend veranderen. Zij is het tegendeel van de zon en is ervan afhankelijk voor licht.
Het kruis staat voor de aarde, de dragende kracht voor de maan en de zon.

Hermes/Mercurius werd in oude geschriften beschreven als de boodschapper Gods met vleugels aan zijn voeten. Hij staat symbool voor verbindingskracht, beweging en interactie. Communicatie tussen drie werelden.
De cirkel staat voor het hoogste bewustzijn, de maan voor de ziel en de ervaring en het kruis voor het fysiek-lichamelijke. Hij is voortdurend in beweging, zoals kwikzilver en zorgt ervoor dat de verbinding tussen geest, ziel en lichaam zich kan ontplooien naar een "totaalervaring". Zo boven, zo beneden.
Hermes/Mercurius brengt heling door beweging. Hij brengt je naar de totaalervaring en het evenwicht dat nodig is om voluit te leven.