Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

Als de cirkel in beweging komt wordt hij afgebeeld als een spiraal. Dan stelt hij evolutie, eeuwige verandering en groei voor. Symbolisch is de spiraal een universeel teken voor spirituele verandering.
De weg naar de "hemel" als symbool van transformatie en groei, het benaderen van het Hogere Zelf, wordt zelden als een rechte lijn afgebeeld.


Alle natuurlijke spiralen hebben een "oog", een kern die verschilt van de wervelwind eromheen. Het oog, de bron, het onkenbare is de plaats die altijd wordt benaderd en nooit bereikt. Rond dit mysterieuze, stille oog zien we het kenbare, het turbulente universum, de spiraal.
Spiralen zijn een teken van groei en verandering, waarbij we niet zelden botsen op een zekere weerstand in onszelf (onzekerheid, angst voor het nieuwe )
In het centrum van ons "Zelf", diep binnen in ons bewustzijn, kunnen we een stil "ik"voelen, kalm in weten, zonder denken: onze "Diepste Wezenskern". Als we de verbinding met ons "Wezen" verliezen, spiralen we naar de periferie en kunnen we een gevoel van gescheidenheid ervaren.
Hier voelen we dan weerstand als gevolg van onze denkpatronen, onze angst, ons wantrouwen,die ons verder weg kunnen brengen van ons centrum.
Het groeiproces kan er in bestaan om periodiek ons centrum te verlaten en er weer terug te keren, net zoals we in- en uitademen.
Nadien komen we op dezelfde plek aan als waar we eerder waren, maar rijker, meer ervaren en hoger in de spiraal.

In deze bewegende cirkel, deze spiraal, word je bewogen, meegenomen.
Telkens weer is de plek vanwaar je vertrekt een nieuw begin, een eerste keer, verwondering, bewondering. Deze nieuwe plek is rijker, door tijd en ruimte, door je eigen danspassen en die van de anderen. Alles en iedereen beweegt, samen in dezelfde richting, in dezelfde maat en hetzelfde ritme.
Ieder beweegt anders en toch bewegen we samen


Je wordt je bewust van je onvoorwaardelijke liefde, de onuitputtelijke bron van het "hier en nu", van het feit dat alles in beweging en verbonden is.

"De kern van alle dingen is stil en eindeloos"