Nederlands - English - Deutsch - Francais - Espagnol - Italiano

Het kruis, de levensboom, is een oud symbool.
Tekenen we een horizontale en een verticale lijn door het middelpunt van de cirkel dan zien we een statisch kruis verschijnen. De lijnen ontmoeten elkaar in het centrum.

Hier zien we een oeroude variatie op het "Sonnenrad', het zonnewiel". De verticale lijn staat hier voor het oneindige, Kosmische Bewustzijn, de Geest en de horizontale lijn voor het Scheppende Principe, de materie.

De cirkel betekent het zonnejaar of de eeuwigheid, en de vier armen van het kruis de vier windstreken: noord, oost, zuid, west en de vier seizoenen: lente, zomer, herfst en winter.
De ouden vertelden dat op de hoeken de 4 aartsengelen de wacht hielden: Gabriël, aartsengel van het westen, Ariël, aartsengel van het noorden, Michael aartsengel van het zuiden en Raphael aartsengel van het oosten.
Het verwijzen naar deze windrichtingen duidt op stabiliteit en verankering. Het symboliseert ook kracht, en de steeds doordraaiende cyclus van het leven.
Het symbool van het kruis binnen een cirkel wordt bij de Amerikaanse Indianen gezien als het "magische wiel", de "levenscirkel" of de "cirkel der seizoenen".
Bij de Egyptenaren en de Grieken staat de horizontale lijn voor het vrouwelijke of passieve beginsel van de natuur, en de verticale lijn voor het mannelijke, energetische aspect en de voortbrengende kracht.
Nog een vorm van het kruis is de Hebreeuwse letter tau, het kruis met een hengsel of het ansatakruis, in Egypte ankh genoemd.

In zijn mystieke betekenis is de tau ook de levensboom of wereldboom die hemel en aarde zou overkoepelen. Al in de oudste tijden werden bomen in verband gebracht met goden en met mystieke krachten in de natuur. Ieder volk had zijn heilige boom.
De boom is het symbool van evenwicht en harmonie tussen 3 werelden: lichaam, ziel en geest of verleden, heden, toekomst. Vele levensbomen worden afgebeeld in een pot, die Moeder Aarde voorstelt, waaruit alle leven ontstaat.

De levensboom is een archetypisch beeld van de hunkering van de mens naar de eenheid. Veel oude traditionele dansen zijn op dit archetype gebaseerd. Deze komen wereldwijd voor, met andere benamingen en variaties, maar bezitten hetzelfde fundament en patroon.

Al dansend kunnen we hier voelen hoe innig we verbonden zijn met moeder aarde en hoe we haar vriendschap, ondersteuning en liefdevolle aanwezigheid kunnen doorvoelen en doorgeven. Hier kunnen we contact maken met die zachte energie die ons al eeuwen zoveel te bieden heeft, onvoorwaardelijkheid.

Het Statische Kruis symboliseert tijd en ruimte, met al zijn mogelijkheden en zijn beperkingen, de aarde in al haar dimensies.
Het kruis staat voor ons leven, ons bestaan.
De verticale as symboliseert de tijd, de horizontale de ruimte. Al wat we doen vindt "ergens"plaats en gedurende een bepaalde tijd.
Hier voelen we een richting, een doel: "vanwaar kom ik- waar ga ik heen?"Ik kom uit een onbekende oorsprong, uit de nacht (maan) en groei in de hoogte naar het licht, naar de zon, de toekomst. De ruimteas symboliseert de beweging die ik maak van mij naar jou. Ik open en verbind me met de anderen zowel naar links als naar rechts .

Het Dynamische Kruis of Andreaskruis is diagonaal. Het verbindt ons met de planeten of de ganse kosmos, en met de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Ieder danst volgens zijn eigen dynamiek, geaardheid en eigenheid.
Iedereen zal zichzelf en/of de ander wel op één of andere manier (h)erkennen in de manier waarop hij/zij danst, de wijze waarop hij/zij de stappen, de melodie of het ritme tot zich laat komen of interpreteert.
Kort gezegd: wanneer is iemand "in zijn element"?

Het element vuur is verbonden met de Zon
Vuur is spontaan en direct, warm en duidelijk.
Vuur wil transformeren en initiëren.

Het element aarde is verbonden met de planeet Venus.
Aarde is degelijk, vriendelijk en harmonieus.
Aarde wil ontmoeten.

Het element lucht is verbonden met de planeet Saturnus.
Lucht is bewustzijn, daadkracht en individualiteit.
Lucht wil scheppen, creëren.

Het element water is verbonden met de planeet Mars.
Water is vernieuwing,bevrijding.
Water wil zich inleven, voelen, is intuïtief en mysterieus.

Samen met het statische kruis vormt het Andreaskruis een achtster.

Het volledig bewust aanvaarden van je leven, van jezelf, van wie jij bent en van de anderen en hoe zij zijn, kan je dichter brengen bij het centrum van het kruis of bij wat je in je diepste wezen bent.